anh-can-cong-nghiep
anh-can-cong-nghiep
anh-can-bo

Sản phẩm mới

Cân điện tử thông dụng

Cảm biến lực

-31%
4.170.000  2.870.000 
-31%
3.630.000  2.500.000 
-22%
3.200.000  2.500.000 
-10%
4.990.000  4.490.000 
-15%
4.670.000  3.970.000 
-23%
2.200.000  1.700.000 

Đầu cân điện tử

-17%
1.760.000  1.460.000 
-10%
12.350.000  11.100.000 
-18%
11.770.000  9.700.000 
-10%
7.750.000  7.000.000 
-9%
5.878.000  5.320.000 
-9%
5.700.000  5.200.000 
-9%
4.810.000  4.360.000 
-20%
7.360.000  5.890.000 

Cân xe tải

Phụ kiện cân điện tử

-17%
6.550.000  5.450.000 
-14%
3.500.000  3.000.000 
-2%
3.360.000  3.300.000 
-29%
2.370.000  1.690.000 
-13%
75.000  65.000 
-27%
75.000  55.000 
-15%
65.000  55.000